PRZEGLĄD HISTORYCZNY rok 2019, tom 110, zeszyt 1

Zeszyt wydany bo opublikowany, redagowany a następnie wydrukowany.

wyd. Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović, współpraca Irina Juriewej, Aleksandra Majorowa, Tatiana Wiłkuł